Điều Khoản Sử Dụng

Quyền sở hữu trí tuệ

Trang web này và tất cả các nội dung, tài liệu, thông tin và dịch vụ khác liên quan (bao gồm các bài toplist, hình ảnh, đồ họa, biểu đồ, logo, biểu tượng và phần mềm) được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. 

Mọi quyền sở hữu trí tuệ này thuộc về chúng tôi hoặc các đối tác của chúng tôi. Bạn không được sao chép, phân phối, tái bản, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web hoặc nội dung liên quan mà không có sự đồng ý từ chúng tôi.

Nội dung và thông tin

Trang web bao gồm các bài review dạng toplist và các nội dung liên quan nhằm mục đích cung cấp thông tin hữu ích, khách quan đến bạn đọc. Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của thông tin, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự sai sót, thiếu chính xác hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web này. 

Quyền hạn sử dụng

Trang web Toplisthanoi.com được cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Bạn không được sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép từ chúng tôi. 

Bạn không được sửa đổi, tạo ra các phiên bản phái sinh hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của trang web, hoặc sử dụng trang web để xâm phạm quyền riêng tư, quyền tác giả hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

Liên kết đến bên thứ ba

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web này. Việc sử dụng các liên kết đến các trang web bên thứ ba là tùy ý bạn. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ các điều khoản và chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba trước khi sử dụng chúng.

Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng trang web này, bao gồm các tổn thất do sự mất mát dữ liệu, sự gián đoạn kinh doanh hoặc thiệt hại tài chính.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại liên quan đến các điều khoản và điều kiện này hoặc việc sử dụng trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Xin lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện này là thông qua việc sử dụng trang web và không tạo thành bất kỳ hợp đồng hoặc quan hệ pháp lý nào giữa bạn và chúng tôi.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: