Top 5 Phần Mềm Kế Toán Bán Hàng Tốt Nhất

Lựa chọn công cụ để quản lý hiệu quả, chính xác hoạt động tài chính – kế toán của doanh nghiệp chưa bao giờ là điều dễ dàng. Bài viết dưới đây sẽ gợi ý top 12 phần mềm kế toán bán hàng hành chính sự nghiệp tốt nhất hiện nay, giúp đơn vị có sự lựa chọn phù hợp nhất với doanh nghiệp, nhà hàng của mình.

1. Các công việc cần làm của một kế toán bán hàng

a. Theo dõi hàng hoá xuất nhập

 • Nhận các chứng từ nhập/xuất từ bộ phận kho, mua hàng.
 • Nhập các chứng từ vào phần mềm hàng ngày.
 • Nhắc nhở các bộ phận liên quan chuyển giao chứng từ đúng hạn.
 • Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ xuất nhập theo quy định của công ty.
 • Lưu trữ các chứng từ xuất/nhập.
 • Báo cáo kịp thời giám đốc các trường hợp xuất nhập không đúng theo nguyên tắc kế toán.
 • Việc quan trọng nhất của kế toán nhà hàng là đầu vào đa phần mua của hộ kinh doanh cá thể hoặc nông dân, chính vì thế phải lập bảng kê mua hàng không có hóa đơn.
 • Mỗi 1 hóa đơn phải kèm theo một tờ phiếu thanh toán bàn ăn đó. dựa vào định mức các món ăn để kế toán lên được tổng hợp thực phẩm mà mình cần dựa vào đó để cân đối thực phẩm đầu vào.
 • Tính giá thành cho từng món ăn,lên giá vốn cho từng hóa đơn.

b. Kiểm soát giá cả hàng hoá mua vào

 • Nhận các báo giá của nhà cung cấp.
 • Theo dõi việc tăng giảm giá của các nhà cung cấp.
 • Định kỳ hàng tháng kiểm tra giá cả trên thị trường và so sánh với giá của nhà cung cấp
 • Kiểm tra tính chính xác về giá, nhà cung cấp với hàng hóa mua ngoài.

c. Quản lý định mức tồn kho, đặt hàng

 • Xem xét số lượng xuất hàng hàng ngày so với định mức tồn kho quy định
 • Xem xét số lượng đặt hàng yêu cầu so với số lượng đặt hàng max đã quy định.
 • Báo cáo và có hướng xử lý với giám đốc về các trường hợp không thực hiện đúng định mức tồn kho và số lượng đặt hàng.

d. Kiểm soát hàng tồn kho, xuất nhập tồn

 • Định kỳ kiểm tra 2 mặt hàng / tuần theo số lượng xuất nhập tồn và số lượng hàng hoá thực tế trong kho.
 • Hàng tháng, kết hợp cùng thủ kho kiểm kê số lượng hàng hoá tồn thực tế trong kho, bếp, bar và báo cáo Giám đốc.

e. Phối hợp kế toán thanh toán cho nhà cung cấp

Hỗ trợ kế toán thanh toán trong việc xem xét các số liệu nhập hàng để thanh toán cho nhà cung cấp.

f. Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ

 • Theo dõi số lượng tài sản, công cụ mua về và nhập vào phần mềm.
 • Hỗ trợ kế toán thanh toán trong việc thanh toán cho nhà cung cấp.
 • Theo dõi số lượng tài sản tăng giảm định kỳ hàng tháng.
 • Kết hợp phòng nhân sự để đánh giá số liệu công cụ hư hỏng hàng tháng và trừ vào quỹ phí dịch vụ.
 • Tổ chức việc quản lý tài sản cố định, các máy móc, công cụ quan trọng như dán nhãn, theo dõi chi phí
 • Tổ chức kiểm kê thực tế tài sản, máy móc, công cụ hàng tháng.
 • Theo dõi hoạt động xây dựng cơ bản.

g. Lên báo cáo

 • Cuối tháng, cuối quý phải lên báo cáo nhập xuất tồn thực phẩm
 • Báo cáo tình hình lãi lỗ cho Quản lý.
 • Lên báo cáo thuế
 • Lên báo cáo tài chính cuối năm

2. Đặc điểm phần mềm kế toán bán hàng

Quản lý định mức nguyên liệu

 • Phần mềm kế toán nhà hàng cho phép quản lý định mức nguyên vật liệu từ kho, xuất hàng hóa theo định lượng có sẵn
 • Quản lý hàng hóa xuất nhập tồn, kiểm soát nguyên vật liệu được sử dụng theo thực tế nhằm hạn chế tối đa các hao phí về nguyên vật liệu cho nhà hàng
 • Phần mềm hỗ trợ xây dựng định lượng món ăn để từ đó thiết lập giá thành phù hợp với sản phẩm và thị trường
 • Đồng bộ dữ liệu với phần mềm bán hàng
 • Cho phép đồng bộ các dữ liệu từ phần mềm bán hàng sang phần mềm kế toán nhà hàng, giúp kế toán tiện lợi trong việc hạch toán kế toán
 • Hệ thống tự động sinh bút toán doanh thu, giảm giá, chiết khấu, phí dịch vụ, thuế VAT theo các thông tư nghị định kế toán
 • Phần mềm kế toán nhà hàng hỗ trợ lưu trữ và quản lý các dữ liệu bán hàng theo từng cơ sở, đưa ra từng báo cáo để có kế hoạch kinh doanh phù hợp với những cơ sở hoạt động kém hơn

Hệ báo cáo quản trị đặc thù

 • Cung cấp hệ thống báo cáo quản trị về tài chính – kế toán doanh nghiệp, báo cáo về giá thành sản phẩm, chi phí, lãi lỗ để doanh nghiệp có kế hoạch kinh doanh kịp thời
 • Chủ doanh nghiệp nắm được chính xác số lượng mua hàng từ các báo cáo về nguyên vật liệu, phân tích lượng hàng hóa bán ra theo các số liệu được thống kê từ kỳ trước.

3. Top 5 phần mềm kế toán bán hàng tốt nhất 2021

3.1. Phần mềm kế toán MISA SME.NET

Phần mềm kế toán bán hàng MISA SME.NET đầy đủ nghiệp vụ, tính năng cho mọi lĩnh vực, loại hình. Đặc biệt đối với loại hình dịch vụ, chuyên sâu cho kế toán nhà hàng, khách sạn, cụ thể:

 • Cho phép quản lý, cung cấp báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ chi tiết theo từng món ăn, đơn hàng giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tình chính xác chi phí giá thành của từng món ăn/ đơn hàng là cơ sở đưa ra chính sách giá phù hợp trong tương lai
 • Cho phép thiết lập tồn kho tối thiểu cho từng vật tư hàng hóa và tự động cảnh báo khi số lượng tồn kho dưới mức tối thiểu để nhập vật tư kịp thời
 • Cho phép hạch toán chi phí theo từng khoản mục (thuê nhân viên, công cụ dụng cụ, mua dịch vụ đầu vào, dịch vụ quảng cáo, …).và cung cấp báo cáo phân tích phi phí để rà soát cắt giảm những khoản không cần thiết
 • Cho phép khai báo định mức nguyên vật liệu sản xuất cho từng thành phẩm, phần mềm tự động tập hợp chi phí và phân bổ giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời số liệu và tiết kiệm thời gian chi phí
 • Cho phép quản lý chi tiết hạn sử dụng từng mã hàng hóa đồng thời cung cấp tồn kho theo hạn sử dụng để khi xuất hàng kế toán có thể lựa chọn phù hợp

phần mềm kế toán bán hàng

Đặc biệt phần mềm tích hợp hóa đơn điện tử, ngân hàng điện tử và kết nối trực tiếp với Tổng cục thuế giúp rút ngắn thời gian kê khai thuế, giảm thiểu chi phí, công sức trong công tác tài chính, kế toán.

Đăng ký dùng thử: https://sme.misa.vn/dang-ky/

Bảng giá phần mềm kế toán MISA SME.NET

 • Gói Starter

Giá phần mềm SME misa gói Starter 3.950.000 VNĐ

Giới hạn 1.000 chứng từ/năm

Đầy đủ 18 Nghiệp vụ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Tài liệu, Công việc, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp

 • Gói Standard

Giá phần mềm SME gói 6.950.000 VNĐ

Không giới hạn số lượng chứng từ

Gồm 13 Nghiệp vụ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Tài liệu, Công việc, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp

 • Gói Professional

Giá phần mềm kế toán SME gói Professional 9.950.000 VNĐ

Không giới hạn số lượng chứng từ

Gồm 15 Nghiệp vụ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Tài liệu, Công việc, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp, Tài sản cố định, Tiền lương

 • Gói Enterprise

Giá phần mềm SME gói Enterprise 12.950.000 VNĐ

Không giới hạn số lượng chứng từ Đầy đủ 18 Nghiệp vụ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Tài liệu, Công việc, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp

3.2. Phần mềm kế toán AMIS Kế toán

Phần mềm kế toán online AMIS Kế toán giúp mọi chủ nhà hàng, doanh nghiệp quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống mọi lúc mọi nơi thông qua các thiết bị thông minh khác nhau như máy tính, laptop, mobile…Phần mềm hỗ trợ các chủ doanh nghiệp, kế toán hoạt động kinh doanh lĩnh vực nhà hàng trong việc cung cấp hệ thống báo cáo tồn kho tối thiểu theo từng khoản mục để kịp thời lên kế hoạch nhập hàng, giảm thiểu hao phí đối với các nguyên vật liệu dư thừa. Đồng thời phần mềm hỗ trợ nhà hàng kiểm soát chi phí hiệu quả theo từng cơ sở, nhân viên, mặt hàng…để có kế hoạch phân phối chi phí hợp lý

phần mềm kế toán bán hàng

Báo giá phần mềm kế toán online AMIS Kế toán

 • Gói Starter: 180.000VNĐ/tháng

+ Gói 01 người dùng

+ 07 nghiệp vụ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Tổng hợ

 • Gói Standard: 330.000VNĐ/tháng

+ Gói 02 người dùng

+ 11 nghiệp vụ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Tổng hợp, Mua hàng, Kho, Thủ kho, Công cụ dụng cụ

 • Gói Professional: 430.000VNĐ/tháng

+ Gói 02 người dùng

+ 13 nghiệp vụ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Tổng hợp, Mua hàng, Kho, Thủ kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Hợp đồng

 • Gói Enterprise: 530.000VNĐ/tháng

+ Gói 02 người dùng

+ 14 nghiệp vụ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Tổng hợp, Mua hàng, Kho, Thủ kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Hợp đồng, Giá thành

 • Gói Premium: 2.000.000VNĐ/tháng

+ Gói 05 người dùng

+ 19 nghiệp vụ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Tổng hợp, Mua hàng, Kho, Thủ kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Hợp đồng, Giá thành, Phân tích tài chính, Quản lý ngân sách, Thu nợ, Ngân hàng điện tử (MISA BankHub), Thuế điện tử (MISA mTax).

3.3. Phần mềm kế toán IPOS

Phần mềm kế toán IPOS cung cấp những tính năng nổi bật, giao diện thân thiện và dễ sử dụng giúp các chủ nhà hàng quản lý hiệu quả hàng hóa. Phần mềm có thể liên kết với máy đọc mã vạch và máy in hóa đơn, hỗ trợ kinh doanh từ các nhà hàng nhỏ lẽ đến chuỗi

3.4. Phần mềm kế toán FAST

Phần mềm kế toán FAST cung cấp cho chủ nhà hàng, doanh nghiệp lĩnh vực này giải pháp quản lý tài chính, kế toán hiệu quả. Với thế mạnh về tốc độ xử lý dữ liệu và giao diện thân thiện, phần mềm cung cấp các báo cáo sổ chi tiết, sổ tổng hợp, tồn kho công nợ, đáp ứng tốt nhu cầu quản lý của đơn vị.

3.5. Phần mềm quản lý BASE Wework

Phần mềm quản lý Base Wework giúp bán hàng nhanh chóng, hỗ trợ quản lý từ xa đơn giản. Phù hợp sử dụng trên điện thoại, máy bàn, máy POS. Chia sẻ giải pháp phần mềm …Phần mềm cung cấp nhiều loại hình báo cáo công việc, giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng trong công tác quản lý công việc của từng cá nhân mà không mất quá nhiều thời gian như trước đây.

Trên đây là top 5 phần mềm kế toán bán hàng tốt nhất, giúp chủ doanh nghiệp và kế toán lĩnh vực nhà hàng quản lý tốt tình hình kinh doanh của đơn vị, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

1/5 - (1 bình chọn)